راهکار ما برای استفاده در تبلت و موبایل

اندروید

   آموزش سرویس سیسکو

  آموزش سرویس اوپن کانکت

  آموزش سرویس PPTP

  آموزش سرویس OpenVpn

آیفون

  آموزش سرویس سیسکو

  آموزش سرویسL2TP

  آموزش سرویس OpenVpn

  ویندوزفون

  آموزش سرویس سیسکو

  آموزش L2TP ویندوزفون 10

 

   بلک بری

  آموزش سرویس سیسکو

 

راهکارما برای استفاده در دسکتاپ و لپ تاپ

   ویندوز

  کانکشن هوشمند اختصاصی (پیشنهاد شده)

   آموزش سرویس سیسکو

  آموزش کانکشن PPTP

آموزش سرویس Openvpn

مک

  آموزش سرویس L2TP

  آموزش سرویس سیسکو

  آموزش سرویس PPTP